Flaga Polski

Cena: 20zł (z kijem 25zł)

Flaga Polski biało-czerwona lub bandera z Godłem o wymiarach 112 x 70cm